Ablasyon

Ablasyon tıp dilinde kabaca “yok etme” anlamına gelmektedir. Ablasyonun ayrıntılarına girmeden önce kalbimizin nasıl çalıştığına bir bakalım.

Kalbin sağ kulakçığında sinüs nodu adı verilen 1-2 mm genişliğinde ve 6-8 mm uzunluğunda dikdörtgene benzer bir yapı vardır. Sinus nodu düzenli aralıklarla elektrik uyarısı çıkarır. Kimi zaman bu uyarı dakikada 60 olur kimi zaman da 150 olur. Bu hız tamamen kişinin o anki fizyolojik ihtiyaçlarına göre kalbin içinde ve dışında bulunan kompleks bir sinir ve elektrik ağının hassas çalışması ile düzenlenir. Sinüs nodundan çıkan uyarılar önce “AV Node” denilen ikinci düğüme gelir. Burası kulakçıklar ile karıncıkların tam arasında kalbin ortasında bulunan bir yapıdır. Adeta karıncıkların sigortası gibi çalışır. Kulakçıklardan gelen uyarıları denetler ve izin verdiği oranda uyarılar karıncığa geçer. Kulakçıkların uyarısı dakikada 300 dahi olsa AV nod normal şartlarda bu uyarıların ancak 150-160'ının karıncıklara geçmesine müsaade eder. Karıncıklara geçen uyarı da her iki karıncığın eş zamanlı olarak kasılmasını sağlar ve böylece kalbin bir siklusu ya da döngüsü tamamlanmış olur ve takiben sinüs nodundan tekrar uyarı çıkar ve bu döngü hiç durmaksızın sürekli devam eder.

Hemen hemen tüm çarpıntı ya da aritmiler bu mükemmel çalışan döngünün bir ya da birkaç yerinde birden gelişen sorunlardan kaynaklanmaktadır.

Ablasyon işlemi de bu sorunlu noktanın ortadan kaldırılması olayıdır. Ablasyonları kimi zaman “dondurma” işlemi ile yapmaktayız kimi zaman da ısıtılarak yapılan “yakma” işelmi ile yapmaktayız. Her iki işlemin de kendine göre avantaj ve dezavantajları vardir. Genel olarak en yaygın kullanılanı yakma işlemidir. 

Ablasyon tedavisinin yararları

1-Yıllar boyunca aritmiden şikayet eden hastalar bu uygulama sonucunda aritmiden tamamen kurtulabilirler.

2-Aritmi nedeniyle hayatları boyunca ilaç kullanmak zorunda olan hastalar başarılı ablasyon sonrası ilaç kullanmaktan kurtulurlar.

3-Kalbin açılmaması yani operasyona gerek olmaması büyük bir avantajdır.

4-Ağrısız bir işlemdir.

5-Bir iki günlük bir dinlenmenin arkasından normal yaşantıya dönülebilir.

Başarılı bir ablasyonda işlemi yapan doktorun bu konudaki tecrübesi çok önemlidir.

Ansetezi gerekir mi?

Bazı hastalara genel anestezi uygulanabilirse de genellikle damar yoluyla yapılan hafif bir sakinleştiriciyle tam uyutmadan işlem tamamlanır. 


Etiketler : Ankara Ablasyon Kateter Ablasyon Çarpıntı Bayılma