Kalp Damar Hastalıklarında Tanı Yöntemleri

Kalp Damar Hastalıklarında Tanı Yöntemleri
1.Elektrokardiyografi (EKG)
EKG başta koroner arter hastalığı olmak üzere tüm kalp hastalıklarının tanısında kullanılan çok basit bir tetkiktir. Kalbin elektriksel aktivitesinin yazdırılmasıdır.

2.Efor testi
Kalp damar tıkanıklığı ( koroner arter hastalığı ) şüphesi olan hastaların yürüme bandında belirli hız ve eğimde yürütülmesi ile yapılan teste efor testi denir. Test sırasında gelişen EKG, kan basıncı değişiklikleri ve hastaların şikayetleri değerlendirilerek hastalık olup olmadığına karar verilir.

3.Renkli Doppler Ekokardiografi , TEE ve Stress EKO
Ultrason olarak adlandırılan ses dalgası yöntemi ile kalp boşluklarını ve kapaklarını, duvar hareketlerini değerlendirmeye yarayan bir yöntemdir. Röntgen ışını kullanılmadığı için radyasyon maruziyeti yoktur. Özel durumlarda daha ayrıntılı değerlendirme amacı ile endoskopik yöntemle ( transözofageal ekokardiyografi : TEE ) yemek borusundan da görüntü alınabilmektedir. Bazı durumlarda uygulanan stress ekokardiyografi uygulaması ise ( özellikle kalp krizi sonrası canlı kalp kası dokusunu belirlemek için ) tanı ve tedaviyi yönlendirmede çok değerli bir tetkikdir.

4. EKG ve tansiyon Holteri
EKG holter, 24 saat boyunca, hastanın günlük aktivitesi sırasında kalp atışlarını kaydetmeye yarayan, bu sayede özellikle geçici ( paroksismal ) ritm bozukluklarının tanısında yararı olan bir testtir. Benzer şekilde Tansiyon holteri ile de hastanın 24 saat boyunca, belli aralıklarla hastanın kan basıncı değerleri ölçülerek hipertansif hastalar değerlendirilmektedir. İki cihaz da hastanede takıldıktan sonra hastalar evlerine-işine gitmekte, 24 saat sonra cihazlar çıkarılarak yapılan kayıtlar bilgisayar ortamında hekimler tarafından analiz edilmektedir.

5.Koroner Anjiyografi ve Kalp Kateterizasyonu
Kalp kateterizasyonu ve anjiyografi kalp ve koroner damarlar için özel olarak tasarlanmış kılavuz teller ve kateterler yardımı ile kalbin kendini besleyen damarları olan koroner arterlerin ve kalp içi boşluklarının görüntülenmesi işlemidir. İşlem genellikle kasık yolundan, lokal anestezi altında, hastayı bayıltmadan yapılmaktadır. Periferik arter veya aort hastalığı gibi hallerde koldan veya bilekten de yapılabilir. İşlem sırasında görüntü elde etmek için boyar madde verilir ve röntgen ışınları kullanılarak filmler çekilir. Böylece damar boşluğu görüntülenerek damar tıkanıklığının yeri ve ciddiyeti belirlenir ve bu sonuca göre hasta için en uygun tedavi belirlenir. Diğer yandan basınç kayıtları ve kalp boşluklarının görüntülenmesi sayesinde kapak hastalıklarının ciddiyeti belirlenebilir ya da doğumsal kalp anormalliklerinin tanısı konulabilir. İşlem sonrasında bütün hastalar bir süre kanama kontrolu için takip edilmekte, sorunsuz seyreden hastalar hekimlerin kararı ile, raporlarını daha sonra almak üzere aynı gün taburcu edilebilmektedir.

6.Elektrofizyolojik Çalışma
Ritm bozukluklarının tanı ve tedavisi için kullanılan girişimsel yöntemleri kapsamaktadır. İşlem anjiyografidekine benzer şekilde lokal anestezi altında ve kasık yoluyla yapılır. Toplar damarlar yolu ile kalp boşluklarına ilerletilen özel kateterler ile kalp içinden EKG kaydı alınarak kalbin elektriksel aktivitesi değerlendirilmektedir. Bu sayede eğer varsa, ritm bozukluğuna yol açan odaklar veya gizli-aksesuar yollar saptanmakta, bazen EKG ile kesin ayrımı yapılamayan ritm bozukluklarının kesin tanısı konulabilmektedir.


Etiketler : kalp damar hastalıkları kalp damar hastalıklarında tanı yöntemleri